Handleiding DataProtex +
DataProtex

+ Inleiding
+ DataProtex Kit
+ Algemene voorwaarden
+ Download
+ Save-my-PC
+ Top 10
+ Contact

Members

+ Handleiding
+ Linkregister

Computerbeveiliging

+ Computerbedreiging
+ Netwerkbeveiliging
+ Beveiliging van portables
+ Internetbeveiliging
+ Firewalls
+ Kerngegevens
+ Nieuws

Virus-encyclopedie

+ Aanvallen vanop afstand
+ Virussen
+ Trojanen
+ Logische bommen
+ Spyware
+ Hoaxes
+ Keyloggers
+ Worms
+ Spam
+ Adware


Inhoud

1. Inleiding
2. Toegang tot het programma DataProtex
3. De taken creëren
4. De taken plannen
5. De geplande back-up
6. De bestande terugzetten
7. Geschiedenis
8. De beveiligde bestanden van onze serveurs verwijderen
9. Handleiding in PDF downloaden

1. Inleiding

Dankzij DATAPROTEX kunt u op een veilige manier uw back-ups beheren

 • voor enkele of alle bestanden;
 • zoveel u wilt;
 • wanneer u wilt.
U kunt 2 back-upfrequenties programmeren, bestanden terughalen en back-ups van onze servers verwijderen.

U beheert de u toegekende ruimte zoals u dat wilt!

Uw beveiligingssleutels
 1. De DataProtex software 'Pro complete' doet alles automatisch.
 2. Het Security Pack beschermt u tegen virussen en inbraak.
 3. Uw gegevens worden gecodeerd aan de hand van een sleutel die u alleen kent. Ze kunnen daardoor niet meer worden ontcijferd, wat hun vertrouwelijkheid en hun onschendbaarheid verzekert.
 4. Onze gekwalificeerde technici zorgen voor de installatie en de configuratie van de software ter plaatse. Zij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand of herstellingen (verplaatsingen en arbeidskosten begrepen in het abonnement).
 5. U beschikt over een volledig beveiligde back-upruimte op onze servers.
 6. Uw gegevens zijn beschikbaar en kunnen altijd worden opgevraagd, dag en nacht, waar u zich ook bevindt.2. Toegang tot het programma ‘DataProtex’

 1. U klikt op 'Start'.
 2. U klikt op 'Programs'.
 3. U kiest 'DataProtex' en klikt daarna op het icoontje.


Het programma controleert het gebruikersprofiel dat op uw pc werd geïnstalleerd.Het menu

exemple

 • Het menu geeft u het aantal beveiligde bestanden op de DataProtex servers, de ruimte die deze bestanden innemen en de ruimte die u werd toegekend. De gekleurde balk geeft het percentage van de gebruikte ruimte aan.
 • In het menu vindt u de namen van de bestanden die op onze servers zijn opgeslagen.
 • In het menu vindt u het aantal bestanden dat voor een back-up werd geprogrammeerd en de ruimte die de back-up zal innemen.
 • Klik op 'Vernieuwen' om deze informatie te updaten.
Klik hier om het configuratiescherm te openen. Bij de installatie van de software, heeft de technicus met u verschillende parameters voor uw gebruikersprofiel geconfigureerd: de werktaal, het aantal versies van de beveiligde bestanden, het aantal MB dat u wordt toegekend, enz.
Om de taken te creëren.
Om beveiligde bestanden terug te zetten.
Om uw bestanden van onze servers te verwijderen.
Om 2 verschillende back-ups te plannen.
Om het overzicht van de uitgevoerde handelingen te bekijken: back-ups, terugzettingen of verwijderingen van bestanden.
Om het programma 'DataProtex' af te sluiten.

» Top
3. De taken creëren’

U klikt in het menu op 'Opslaan'.


In de boomstructuur van de lokale bestanden (linkerkolom) selecteert u de bestanden en de mappen die moeten worden opgeslagen.Om die bestanden aan de lijst van de 'bestanden/mappen om te backuppen' (rechterkolom) toe te voegen ofwel:
 • dubbelklikken op de naam van een bestand voor een bestand;
 • dubbelklikken op voor een map;
 • gebruikmaken van
Opgelet: om een map te openen, klikt u op en niet opWanneer de lijst van 'de bestanden om te backuppen' voor een taak volledig is, kunt u:
 • klikken op 'Voeg toe aan taak 1' ofwel 'Voeg toe aan taak 2' om de taak aan te maken;


  Een boodschap bevestigt de aanmaak van de taak.  klikken in het menu op , als u de taak wilt programmeren; • de selectie wissen en nieuwe bestanden selecteren.
 • de selectie wissen en nieuwe bestanden selecteren.

  » Top4. De taken planen’

Om de frequentie en het uur van de back-up te programmeren, klikt u in het menu op 'Plannen'.
 1. De planner
 2. De geplande taken
 3. Updaten van de taken
 4. Bevestiging van de back-ups


1. De plannerU hebt de keuze tussen een wekelijkse (bijvoorbeeld elke vrijdag) of een maandelijkse programmering (bijvoorbeeld elke 25ste van de maand). Vink de nodige vakjes aan.

U gebruikt het afrolmenu om het uur te bepalen waarop de back-up moet plaatsvinden.
Om de programmering van een bepaalde taak te registreren, klikt u op de overeenkomstige knop.
Een boodschap bevestigt de programmering van de taak.2. De geplande taken

Klik op 'Vernieuwen' om de gegevens hieronder te updaten:
 • Task ID: referentienummer van de programmering
 • Day/Month/Time: frequentie en geplande uur van de back-up
 • Task: naam van de taak (taak 1 of taak 2)
Om een programmering te wissen, klikt u op 'DELETE'.
3. De taken aanpassen

U kunt:
 • een bestand of een map aan een taak toevoegen of verwijderen;
 • een taak verwijderen;
 • de back-up onmiddellijk starten.  1. Een bestand aan een taak toevoegen
   U selecteert het bestand in de boomstructuur van de lokale bestanden (linkerkolom) en u klikt op de pijl naast de taak waaraan u een bestand wilt toevoegen. Een boodschap bevestigt de registratie.

  2. Een bestand uit een taak verwijderen
   U plaatst de cursor van de muis op het te verwijderen bestand tot er een vuilnisbakje verschijnt en dan klikt u.

  3. Alle bestanden van een taak tegelijkertijd verwijderen
   U klikt op de knop 'Alles verwijderen' onder de taak in kwestie.

  4. De back-up van de bestanden van een taak onmiddellijk starten
   U klikt op de knop 'Nu uitvoeren' onder de taak in kwestie.

 • 4. Bevestiging van de back-ups

  Wanneer de back-up van een taak wordt uitgevoerd, ofwel onmiddellijk ofwel op de geplande dag en het geplande uur, wordt er een e-mail naar uw e-mailadres verzonden met in bijlage een beveiligingsverslag.  Dat verslag bevat de volgende informatie:

  • de datum en het uur van de back-up
  • de lijst van de beveiligde bestanden, met voor elk bestand:
   • de path,
   • de datum en het uur van de aanmaak,
   • de grootte van het bestand,
   • de datum en het uur van de start van de verzending naar onze servers,
   • de datum en het uur van het einde van de verzending.

  U kunt het beveiligingsverslag ook in de 'Geschiedenis' raadplegen.


  Voor een back-up,
  MOET uw computer worden aangezet
  en MOET u uw eigen logincode gebruiken!

  Als dat niet het geval is,
  zal de back-up, die u voor die datum
  had geprogrammeerd, worden geannuleerd.

  Het is niet nodig een verbinding te maken met het internet,
  het back-upsysteem zal die verbinding automatisch maken.

  » Top

  5. De geplande back-ups

  Het back-upsysteem wordt geactiveerd op de dag en het uur door u geprogrammeerd.

  Bovenstaande pop-up toont u welke taak in uitvoering is en van welke bestanden een back-up wordt gemaakt.


  Voor een back-up,
  MOET uw computer worden aangezet
  en MOET u uw eigen logincode gebruiken!

  Als dat niet het geval is,
  zal de back-up, die u voor die datum
  had geprogrammeerd, worden geannuleerd.

  Het is niet nodig een verbinding te maken met het internet,
  het back-upsysteem zal die verbinding automatisch maken.

  » Top

  6. De bestanden terugzetten

  Om de bestanden die op onze servers zijn opgeslagen terug te zetten, klikt u op deze knop in het menu.

  In de rechterkolom, krijgt u de boomstructuur van de beveiligde bestanden op onze servers.

  1. U selecteert het bestand dat u wilt terugzetten door te dubbelklikken op de naam of door te gebruiken.


  2.Als u de bestemming van het bestand wilt veranderen (om het bijvoorbeeld in een tijdelijk bestand op te slaan), klikt u op ' Change destination '.

  In de boomstructuur van de mappen kiest u de nieuwe map van bestemming en u klikt op 'Save' om uw keuze te bevestigen.


  3. Nu klikt u op 'Confirmation' om het bestand terug te zetten op uw computer .
  Een boodschap bevestigt de terugzetting van het bestand.
  U klikt op OK.


  U zult een e-mail ontvangen met het terugzettingsverslag.

  Dat verslag kunt u ook in de geschiedenis raadplegen.

  » Top  7. Geschiedenis

  Om de geschiedenis van alle handelingen te kunnen raadplegen, klikt u in het menu op deze knop .
  Klik op 'Vernieuwen' om de gegevens van de lijst te updaten.
  Klik op deze knop om alle verslagen te verwijderen.


  De referentie van een handeling is 'log' gevolgd door 6 cijfers voor de datum (jjmmdd) en 4 cijfers voor het identificatienummer. Om een gedetailleerd verslag van een handeling te kunnen bekijken, klikt u op de referentie. U krijgt de lijst van de bestanden, met voor elk bestand de datum van de aanmaak, de grootte, de datum en het uur van de start en het einde van de handeling.

  » Top  8. De beveiligde bestanden van onze serveurs verwijderen

  Om beveiligde bestanden die op onze servers werden opgeslagen te verwijderen, klikt u op deze knop in het menu.


  In de rechterkolom 'Bestanden/mappen op de Dataprotex server', selecteert u de te verwijderen mappen of bestanden:
  • u dubbelklikt op de naam van een bestand om een bestand te selecteren;
  • u dubbelklikt op om een volledige map te selecteren;
  • u gebruikt
  Opgelet: om een map te openen, klikt u op en niet op


  Om de lijst van de geselecteerde bestanden en mappen te wissen, klikt u op deze knop.
  Om de geselecteerde mappen en bestanden van onze servers te verwijderen, klikt u op deze knop.


  U krijgt het verslag van de verwijderde bestanden.  Via e-mail krijgt u het verslag van de handeling. U kunt dat verslag ook in de geschiedenis raadplegen.

  In 'Server', klikt u op 'View size and quantity' om het aantal verwijderde bestanden en de vrije ruimte te bekijken.

  De gegevens op de server (het aantal beveiligde bestanden, de gebruikte ruimte, de vrije ruimte) worden automatisch geüpdatet.

  » Top  9. Handleiding in PDF downloaden

  » Top  ©Copyright DataProtex 2004

  FR
  NL
  DATAPROTEX - Your computer & Data protection - n.v. Samarkande s.a. - ©Copyright 2006 - General conditions