Spam +
DataProtex

+ Inleiding
+ DataProtex Kit
+ Algemene voorwaarden
+ Download
+ Save-my-PC
+ Top 10
+ Contact

Members

+ Handleiding
+ Linkregister

Computerbeveiliging

+ Computerbedreiging
+ Netwerkbeveiliging
+ Beveiliging van portables
+ Internetbeveiliging
+ Firewalls
+ Kerngegevens
+ Nieuws

Virus-encyclopedie

+ Aanvallen vanop afstand
+ Virussen
+ Trojanen
+ Logische bommen
+ Spyware
+ Hoaxes
+ Keyloggers
+ Worms
+ Spam
+ Adware

Wat is spam?

Sinds het begin van het World Wide Web zijn de internetmogelijkheden algemeen toegankelijk geworden en blijft de informatiestroom maar stijgen. Toch is de inhoud van de informatie niet altijd in de goede richting geëvolueerd en ondertussen maken heel wat personen misbruik van die mogelijkheden.

Spam is het massaal versturen van e-mails naar geadresseerden die daar niet om hebben gevraagd.

Spam is dus een heleboel identieke e-mails (meestal van publicitaire aard) versturen naar een groot aantal personen aangesloten op het netwerk.

Spam tracht voornamelijk goedkope reclame te maken door op grote schaal ongevraagde e-mails te versturen (junk mail) of door Excessive Multi-Posting (EMP). Spammers voeren als verdedigingsmiddel soms aan dat de berichten gemakkelijk te verwijderen zijn en dat het gaat om een milieuvriendelijke manier van reclame maken.

De criteria

De bepaling van spam gebeurt volgens een volumecriterium. Een e-mail die naar 5 of 6 personen wordt gestuurd via de functie CC mag niet worden beschouwd als “spam”. Pas vanaf 20 berichten spreken we over spam.

De gevolgen van spam

Het belangrijkste nadeel van spam is de ruimte die wordt ingenomen op het netwerk. Door onnodig gebruik te maken van een groot deel van de bandbreedte wordt het internet heel wat trager.

Dat veroorzaakt extra kosten voor de internet providers want zij moeten:

  • een grotere bandbreedte plaatsen
  • extra computers aankopen
  • over meer schijfruimte beschikken
  • extra personeel aanwerven
Door de extra prijs van het abonnement en de nodeloos verloren tijd, worden die kosten uiteindelijk afgeschoven op de abonnees.

Spam bestrijden

Binnen de Europese Unie worden heel wat wetsontwerpen bestudeerd om de stroom ongewenste e-mails te bestrijden.

Sinds de wet van 11 maart 2003 kunnen de Belgische bedrijven naar geadresseerden (fysieke personen) geen publiciteit meer versturen via elektronische weg (e-mail, sms, mms, enz.), tenzij ze van die laatsten de vereiste toestemming voor zulke communicatie hebben gekregen.Onder fysiek persoon verstaan we niet alleen particulieren maar ook personen die in een bedrijf werken (bijvoorbeeld dupont@dataprotex.be, dupont@samarkande.net).

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Een bedrijf mag naar klanten reclame sturen over producten of diensten die het hun al eerder heeft verkocht.
  • De voorafgaande toelating is niet nodig als de geadresseerde een persoon is met een niet-nominatief e-mailadres (bijvoorbeeld: info@..., contact@..., bestellen@...).
De wet trad op 1 januari 2004 in werking en de naleving ervan wordt gecontroleerd door antispam-instellingen zoals SPAMCOP. Die instelling traceert spammers en dient een klacht tegen hen in bij de juiste partij.© Alle rechten voorbehouden 2004 - Commentca marche.net - Jean-François Pillou

FR
NL
DATAPROTEX - Your computer & Data protection - n.v. Samarkande s.a. - ©Copyright 2006 - General conditions